Αρχές της δεκαετίας του 2000, έμπειροι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντιλαμβανόμενοι τις

αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον χώρο
των ασφαλειών, ίδρυσαν την εταιρία ασφαλίσεων, με την επωνυμία “LEADER BROKERS”, με
σκοπό να παρέχουν στους πελάτες τους τα ασφαλιστικά προγράμματα που είναι απαραίτητα
στον καθένα, σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητές τους.


 
Στην συνέχεια των χρόνων οι άνθρωποι της Leader Brokers, βλέποντας ότι οι ανάγκες των πελατών
τους, των οποίων ο αριθμός καθημερινά αυξανόταν, σε συνδυασμό και με την μεγάλη αύξηση των
συνεργατών τους ανά την Ελλάδα, ξεκίνησαν τη δημιουργία και άλλων εταιριών παροχής υπηρεσιών,
αλλά και την συνεργασία με άλλες εταιρίες που στεγάζονται στον ίδιο χώρο. Στόχος των εταιριών είναι η
καλύτερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών τους με τελικό αποτέλεσμα την ασφαλιστική και
χρηματοοικονομική θωράκισή τους, σε συνδυασμό με το οικονομικότερο κόστος.
 

Με γνώση, εμπειρία, μακρόπνοο σχεδιασμό, σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και επίλεκτο ανθρώπινο
δυναμικό με πάθος για τη δουλειά του, το μέλλον των εταιριών του δικτύου της Leader Brokers δεν
μπορεί παρά να έχει μία δυναμική πορεία προς τα εμπρός.

Από αυτή τη δυναμική πορεία, κερδισμένοι είναι οι πελάτες που εμπιστεύονται το δίκτυο εταιριών
Leader Brokers.

Γιατί στην Leader Brokers η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με αριθμούς.

Η επιτυχία μετριέται με την εμπιστοσύνη των πελατών και είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη αξία!