Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Οι δύο εταιρίες του δικτύου, οι οποίες παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες, η Leader Brokers ΙΚΕ και η
Suise Trust ΙΚΕ, με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, υψηλού επιπέδου, με πρωτοποριακά
ασφαλιστικά προϊόντα, από τα οποία κάποια με αποκλειστική διάθεση στην Ελληνική επικράτεια,
συνεργάζονται με εταιρίες που εδρεύουν είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να έχουν
την δυνατότητα να δώσουν ολοκληρωμένες και συμφέρουσες λύσεις στις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών της.